På 28 meters djup utanför Dalarö i Stockholms skärgård ligger ett stort, välbevarat skeppsvrak byggt på klink. Fartygets stormast står fortfarande på sin plats. Vraket är lastat med mellan 20–30 tunnor där det flesta sannolikt innehåller så kallat osmundjärn. Även knippen med stångjärn har påträffats i lasten.

Skeppet är sannolikt byggt under 1500-talet med en trolig dragning åt andra hälften av 1500-talet. Dateringen baseras på att lasten innehåller både osmund- och stångjärn, samt preliminär datering av keramik.

Lämningen ligger i anslutning till en farled i Stockholms skärgård som finns omnämnda redan på 1300-talet i Kung Valdemars segelled. I närområdet ligger samhället Dalarö som spelat en stor roll för sjöfarten. Dalarö finns nämnt i skriftliga källor alltifrån medeltiden, men det är först vid 1636 som orten växte och fick betydelse.

Statens maritima och transporthistoriska museer genomförde undersökningen av vraket 2017 tillsammans med Dykcharter.se.