Mars, också kallad Makalös var Erik XIV:s flaggskepp och ett av sin tids största skepp med över 100 kanoner och en besättning på cirka 600 man. Hon sjönk under första slaget vid Ölands norra udde 1564.

Mars deltog i det första slaget vid Ölands norra udde år 1564 när svenska flottan stred med sina 35 fartyg mot den dansk-lybska flottan, som hade sammanlagt 36 fartyg. Kapten var amiralen Jacob Bagge, som också var befälhavare för hela svenska flottan.

Under hela striden, som pågick i två dagar, utnyttjades svenska flottans stora eldkraft. Den 31 maj lyckades inte flottan hålla samman och Mars låg långt ifrån resten av flottan. Då passade de dansk-lybska flottan på att omringa Mars och lyckades även skjuta sönder dess roder. Nu kunde den dansk-lybska flottan äntra och borda skeppet.

Lybeckarna sköt med stormkanoner fulla med hagel, men även fyrbollar fyllda med djurfett, som användes som brandbomber, på Mars däck för att skada besättningsmännen ombord på den svenska giganten. Arkeologerna vet inte om det var på grund av värmen eller brandbomberna som spridits ut på Mars, men en av järnkanonerna, som kallades Apostel exploderade. Under detta kaos sprang fiendens soldater runt och plundrade skeppet. Den våldsamma elden hade spridit sig över stora delar av skeppet och när den väl hade nått krutdurken vid fören så exploderade Mars, och tog med sig mellan 800 och 1000 man ned på botten. Källorna beskriver att explosionen var så stor och våldsam att fockmasten for iväg som en pil.

Vad hände med Jakob Bagge? Han fick sitta fängslad i Köpenhamn och blev frigiven efter krigets slut.

Idag vilar Mars på drygt 75 meters djup, helt utspridd, och vittnar om det stora slaget det har varit del av.

Fakta Mars Makalös

Sjösättning 1563 i Björkenäs (norr om Kalmar)
Bestyckning över 100 kanoner av olika kaliber, de flesta var av mindre typ.
Fartygstyp Amiralsskepp
Storlek Skeppets exakta storlek framkommer inte enligt källorna, men man vet att lastvolymen var på 700 läster. För att kunna få en klar bild på hur stort det måste ha varit, kan man tänka att på denna tid så räknades skepp över 100 läster som stora skepp.