Ljudet kom rullade över vattnet, dånet av kanonsalvorna blandades med skriken, krutröken draperade skeppen i slöjor. Plötsligt kantrade det stora skeppet! Kort därefter skakades det av en kraftig explosion och himlen färgades blodröd. Skeppsvirke slungades som tändstickor genom luften, människor som lealösa dockor upp mot skyn. Kort därefter går Regalskeppet Kronan till botten.

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland.

Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal. Sannolikt bidrog flera faktorer till Kronans undergång. Skeppets instabilitet, alltför stor segelyta i samband med vändningen, bristande samordning mellan eskadrarna, dåligt tränat manskap och rivaliteten mellan officerarna är viktiga faktorer i sammanhanget.

Trots skeppets omvittnade instabilitet hade dock Kronan, till skillnad från regalskeppet Vasa seglat i flera år utan några större missöden. Det som slutligen kom att föra Kronan mot sin undergång var en rad felaktiga bedömningar, det vi modernt tal skulle kalla den mänskliga faktorn.

 

Kronan byggs

Regalskeppet Kronan kölsträcktes den 27 oktober 1665 på Skeppsholmen i Stockholm och gick av stapeln den 31 juli 1668. På grund av finansieringsproblem togs skeppet i tjänst först 1672. Kronan konstruerades av engelsmannen Francis Sheldon d.ä. och byggdes som ett tredäckat linjeskepp i det engelska manéret med tre hela kanondäck. Det engelska manéret skiljer sig från det holländska som tidigare dominerade och vilket bland annat regalskeppet Vasa är byggt i, främst genom det rundare akterskeppet med mindre akterspegel, det större djupgåendet och en mer skarp, V-formad skrovprofil.

När Kronan byggdes var hon ett av världens allra största fartyg. Enligt de uppgifter som finns till hands skall skeppets deplacement (vikt utan utrustning) endast ha överträffats av ett portugisiskt och två engelska skepp. Kronan var ämnad att föra 550 man sjöfolk och 300 knektar.

Eftersökningar och upptäckt

I augusti 1980 upptäcktes Kronan på 26 meters djup 6 km utanför byn Hulterstad på syd östra Öland av Vasas upptäckare Anders Franzén, tillsammans med hans medarbetare Sten Ahlberg, Bengt Grisell och Bengt Börjesson. Upptäckten föregicks av arkivstudier, intervjuer och sökarbete till havs. I sökarbetet användes för den tiden avancerad teknik som undervattens-TV, metallsökare och så kallad side scanning-sonar, ett sidotittande ekolod. Med side scan sonar-utrustning kan man få en ”ljudbild” av botten. Uppstickande föremål registreras av ekolodet, som släpas efter fartyget. På en skrivare eller dataskärm framträder bilden av uppstickande föremål på botten.

Visa mer

Fakta Kronan

Djup 27 meter
Byggd 1665, Skeppsholmen, Stockholm
Längd 53 meter (Vasa 47,5 meter)
Bredd 13 meter (Vasa 11,7 meter)
Djupgåendet 6,2 meter (Vasa 4,8 meter)
Fartygets vikt 2 300 ton (Vasa 1 210 ton)
Bestyckning 110–114 bronskanoner (Vasa 64). Antalet kanoner gör Kronan till det tyngst bestyckade fartyget vi känner från denna tid.
Kanonernas vikt ca 185 ton (Vasa 72 ton)
Tre master Avståndet från vattenytan till stormastens topp ca 60 meter.
Förlist 1676.
Fartygstyp Regalskepp.