Natten den 31 juli 1917 var lugn. Det tyska lastfartyget s/s Ingrid Horn är på väg från Luleå till Tyskland med en last järnmalm. För att spara på fotogen tänds inte skeppslamporna. Ett annat lastfartyg på farleden utanför Dalarö går därför plötsligt rakt in i henne. Katastrofen är ett faktum.

Den tyske matrosen Heinrich Kalms blev den ende överlevande i en fartygsolycka utanför Dalarö 1917. Två svenska lotsar och 17 tyska besättningsmän omkom.

Lastångfartyget Ingrid Horn sjösattes i Rostock 1901 och var nästan 90 meter långt. Under första världskriget gick fartyget mellan Luleå och Tyskland med järnmalm för den tyska krigsindustrin. För att undvika fientliga ubåtar i Östersjön gick fartyget ofta i skyddade leder inomskärs. 1917 kolliderade fartyget i disigt väder utanför ön Tuklo, söder om Dalarö, med
det svenska ångfartyget Bergvik. Ingrid Horn sjönk snabbt och 19 man, varav två svenska lotsar, omkom.

Dimma i Dalarö

Strax söder om Dalarö, i mörkt och ovanligt disigt väder, var det svenska lastfartyget s/s Bergvik i full fart på väg in mot Dalarö när man på bryggan plötsligt upptäcker ett vitt sken.

Lotsen ger omedelbart order om halv fart. Både lotsen och befälhavaren studerar ljuset i kikare och bedömer att ljuset kommer från ett fartyg som ligger till ankars. Farten sänks ytterligare. När Bergvik närmar sig det vita skenet ser lotsen plötsligt också ett svagt rött sken. Då förstår han att det är ett fartyg under gång och att det är omedelbar risk för kollision.

Full back!

Befälhavaren beordrar full back, men för sent. Bergviks spetsiga förskepp träffar Ingrid Horns babordssida, strax för om bryggan, och gör ett nästan tre meter djupt hål i fartygssidan. Bergvik lyckas snabbt komma loss med kraftiga skador i fören. Ingrid Horn däremot sjunker nästan omedelbart. Bergvik ankrar på olycksplatsen och sjösätter sina livbåtar för att leta efter överlevande. Man påträffar endast en besättningsman, den 20-åriga matrosen Heinrich Kalms. Han hade sovit men väckts strax innan kollisionen av en kamrat som ropade att de skulle kollidera.

Endast en överlevande

Klädd endast i underkläderna lyckades Kalms rusa upp på däck och fram till styrbords livbåt där kaptenen, en lots, styrmannen och två matroser var samlade. Gruppen försökte sätta ut livbåten men misslyckades då den blev hängande på fartygets reling. Kalms fick ordern att hoppa ner i livbåten för att försöka hålla ut den från fartygssidan, vilket dock misslyckades.
Omedelbart därefter sjunker Ingrid Horn och Kalms kastade sig i vattnet i ett försök att komma bort från fartyget. Han simmade så fort han kunde men drogs trots det ned under ytan av det sug som uppstod då fartyget sjönk. Efter en kort stund under vattnet kom han åter till ytan och hittade en drivande lucka som han kröp upp på. Efter 15 minuter räddades
han av en av Bergviks livbåtar.

Kölrätt och intakt

Fartyget står idag kölrätt och relativt intakt på kraftigt sluttande botten nästan mitt i farleden in mot Stockholm. Aktern ligger grundast med övre delarna på 24 meters djup medan fören ligger nedsjunken på nästan 40 meter. På babords sida för om bryggan syns det cirka två meter breda hålet där Bergviks för träffade. Sedan fartyget påträffades har det bärgats en del föremål, bland annat skeppsklockan och nakterhuset. På Dalarö kyrkogård finns en minnessten över de omkomna, rest av rederiet som ägde Ingrid Horn.

Fakta

Djup 24–40 meter
Byggd 1901
Längd 88 meter
Bredd 12 meter
Förlist 1917
Fartygstyp Lastångfartyg