1933 grundades den nazityska fritidsorganisationen 'Kraft durch Freude' KdF, som kom att organisera olika fritidssysselsättningar så som gymnastik, simlektioner, konserter, vuxenutbildning samt i synnerhet resor och semestrar för den tyska befolkningen.

1936–38 byggdes kryssningsfartyget Wilhelm Gustloff på varvet Blohm & Voss i Hamburg. Fartyget ägdes av Deutsche Arbeitsfront och KdF ansvarade för fartygets verksamhet. Man arrangerade semesterresor till bland annat Norge och Italien. 1939 besökte fartyget Stockholm i samband med den första Lingiaden, en internationell gymnastikuppvisning.

Fartyget som fick sitt namn efter en nazitysk politiker var över 200 meter långt och kunde ta nästan 1500 passagerare. När andra världskriget bröt ut byggdes Wilhelm Gustloff om till lasarettfartyg och fick namnet Lasarettfartyg B. Senare blev hon förläggnings- och utbildningsfartyg för den 2:a ubåtsskoldivisionen och förlades till Gotenhafen (Gdynia).

I början av 1945 var de ryska trupperna på hastig frammarsch och pressade de tyska trupperna, sårade, flyktingar med flera mot de polska hamnstäderna. En evakuering av folket var nödvändig.

I slutet av januari tog Wilhelm Gustloff ombord omkring 10 000 människor. Det var ubåtsmän, marinlottor, sårade soldater, kvinnor, barn med flera. Förhållandena ombord var svåra och kylan i januari, minus 18 grader, gjorde inte livet lättare.

Samtidigt lurade de ryska ubåtarna i havet utanför Gdanskbukten, bland annat ubåten S13 under befäl av Alexander Marinesko.

På kvällen den 30 januari träffades Wilhelm Gustloff av tre torpeder från S13. Den första torpeden träffade fartygets förliga del, den andra träffade i anslutning till simbassängen där nästan 400 marinlottor var förlagda. Den tredje torpeden träffade nära maskinrummet som snabb vattenfylldes.

Torpederingen av Wilhelm Gustloff uppmärksammades av ett stort antal fartyg som skyndade till platsen för att hjälpa till i räddningsarbetet. Trots detta beräknas mer än 9000 människor ha omkommit.

Idag ligger Wilhelm Gustloff på nästan 50 meters djup och är klassad som en krigsgrav.