Även om detta skepps exakta ålder inte är känd, så har man antagit att det hörde till den svenska flottan under amiral Clas Larsson Fleming. Tio av skeppen förliste under utanför Domesnäs 1625, nuvarande Lettland.

Tio svenska skepp

På natten den 20 september seglade den svenska flottan under amiral Fleming mot Runö när de kom vilse i stormen. De trodde att de var nära Runö, och kastade ankar. I själva verket var de precis utanför Domesnäs udde. Under stormen förliste tio av de fjorton skeppen, inklusive flaggskeppet Gustavus, när de drev in i de grunda vattnen. De enda som klarade sig var skeppen Stockholm, Achilles, Jupiter och Apollo.

Första kulturmonumentet

Vraket upptäcktes 1992. År 2011 blev det filmat, mätt och avritat  av dykare från den icke-statliga organisationen Latvian Underwater Cultural Heritage Association. Det var det första vraket som listades i Lettlands nationella register över kulturmonument 2012, och fram till i dag har det inte utforskats närmare. Eftersom vattnen runt Domesnäs udde är fulla av vrak från olika århundraden, förblir det här vrakets anknytning till 1625 års katastrof oklar.

Domesnäs vrak I ligger bara 60 meter utanför Domesnäs kust. Vraket är förvånansvärt välbevarat, med tanke på att det ligger nära land och inte så djupt. Skeppets för pekar mot sydväst, och vraket rör sig ibland i sanden.

Fakta Domesnäs

Byggt: 1600-talet (?)
Sjönk: 1625 (?)
Skeppstyp: segelfartyg av ek
Längd: 20 meter
Vidd: 6 meter
Höjd: de synliga delarna är 0,5–2 meter höga
Djup: 1,5–3 meter