Under ett antal dagar i början på oktober 1710 drabbade svenska och danska örlogsfartyg samman i Köge bukt strax söder om Köpenhamn. I striderna, ’Slaget i Köge Bukt’, sjönk det danska örlogsfartyget Dannebroge.

Dannebroge sjösattes vid Nyholms varv i oktober 1692 och byggdes under överinseende av den danske amiralen Henrik Span. Fartyget var utrustat med mer än 80 kanoner, de flesta av brons. Sitt namn fick fartyget av en dansk förtjänstordern, Dannebrogeordern, som hade inrättats av kung Kristian V 1671.

Dannebroge var till en början danska flottans stolthet men fick vart efter att flottan utökades med fler och fler nybyggda fartyg en alltmer undanskymd roll. Inför striderna i Köge bukt var hon ett linjeskepp bland många andra.

På morgonen den 4 oktober låg den danska flottan uppankrad en bit in i Köge Bukt i väntan på ett stort antal transportfartyg som skulle frakta ryska soldater till Själland. När de svenska fartygen närmade sig Köge bukt trodde danskarna först att det var den väntade transportflottan som hade anlänt. När de insåg sitt misstag utbröt febril verksamhet på de danska fartygen. Dannebroge som låg ankrad närmast de annalkande svenska fartygen inledde striden. Men då kanonerna på Dannebroge började skjuta antändes fartyget av gnistor som uppstod då kanonerna avfyrades. Efter nästan två timmar nådde elden krutförrådet och fartyget sprängdes. Nästan hela besättningen omkom, endast nio man räddades.

Redan 1714 gjordes bärgningar från vraket. Men då fartyget härjats kraftigt av eld och den efterföljande explosionen, hade nästan alla kanoner förstörts. Man lyckades dock bärga cirka 10 ton bronsbitar, som senare kom att användes vid tillverkning av nya kanoner. Även under 1870-talet gjordes bärgningar från vraket. 1978 återupptäcktes vraket och då genomfördes en undersökning som bland annat resulterade i en skiss av de vrakrester som finns kvar av det en gång så stolta örlogsfartyget.