30 meter under vattenytan vid Dalarö i Stockholms södra skärgård hittade dykare våren 2003 ett vrak. Keramik, vapen och andra föremål ombord indikerade att fartyget förlist under andra hälften av 1600-talet. Idag tror man att vraket är resterna efter fartyget Bodekull, förlist 1678. Dalarövraket är ett av världens bäst bevarade vrak från 1600-talet. En nyligen gjord 3D-modell visar hur helt skrovet är.

Dykarna kontaktade Sjöhistoriska museet och överlämnade en samling bärgade föremål, bland annat en vinbutelj med ett sigill vilket identifierades som ett troligt engelskt adligt vapen. Vraket daterades genom dendrokronologi, årsringsdatering, och ett av proven visade att ekvirket höggs efter 1643 i Northumberland, England. Även de övriga bärgade föremålen har kunnat dateras till mitten eller andra hälften av 1600-talet.

Vraket på botten norr om Dalarö är knappt 20 meter långt och byggt på kravell. Akterns utformning indikerar att fartyget är byggt enligt engelsk tradition. På botten framför den kraftigt böjda förstäven ligger bland annat en galjonsfigur föreställande ett lejon. Bogsprötet ligger nedfallet med sin yttre ände vilande på botten för om skrovet, medan den inre änden vilar på bogens reling.

Är Dalarövraket fartyget Bodekull?

Nyligen utförd forskning har visat att vraket vid Edesön kan vara fartyget Bodekull, förlist 1678. Fartyget byggdes omkring 1660 som ett landstigningsfartyg för att ingå i en flotta som skulle invadera Danmark. Efter Karl X Gustavs död lade man invasionsplanerna på is och de nybyggda fartygen, bland annat Bodekull, anpassades till andra verksamheter. Bodekull antas ha tjänstgjort som lastfartyg längs ostkusten. Vid förlisningen var hon lastad med mjöl, malet vid Fagerholms kvarn, på väg till Kalmar.

Rekonstruering i 3D

Under de senaste åren har marinarkeologerna på Sjöhistoriska museet fotograferat hela vraket mycket noggrant för att möjliggöra en 3D-bild av lämningen. Detta är en möjlighet för de som inte dyker att uppleva hur det är att se vraket på botten.

Vrakets skick

Skrovets sidor är kraftigt inåtlutande vilket innebär att skeppets största bredd återfinns något ovanför vattenlinjen. Flera däcksnivåer har observerats, bland annat ett huvuddäck, halvdäck och ett backdäck. Back- och halvdäcken däcket har fallit samman och vilar numera på huvuddäcket. I området under backdäcket har det hittats tegel och ett husgeråd, vilket kan betyda att utrymmet nyttjats som matlagningsplats och bostadsutrymme.

På däck finns två länspumpar placerade direkt akter om stormasten. På huvuddäcket finns även två spel, ett horisontellt liggande bråspel, och ett stående gångspel. Det finns två luckor i huvuddäcket, en stor mellan stormasten och bråspelet och en mindre akter om stormasten.

Undermasterna till stor- och fockmasterna står på ursprunglig plats och sannolikt har fartyget haft ytterligare en mast akterut, en mesanmast. Rodret, med rorkult, står med ett kraftigt utslag åt babord. På styrbords sida ligger en slipsten och föremål från riggen. 

Fakta Dalarövraket/Bodekull

Djup 30 meter
Byggd 1659–61
Längd cirka 20 meter
Bredd 5,5 meter
Förlist 1678
Fartygstyp Fregattlik