Begreppet dykpark är en term som kan inrymma många olika sorters
upplevelser för dykare med eller utan luftflaskor på ryggen. Vad som
ingår i begreppet avgör de organisationer eller enskilda som etablerar
det som de benämner dykpark. Läs här hur man öppnar en dykpark och om exemplet Dalarö dykpark.

En led för fridykare eller snorklare kan vara en dykpark liksom en plats där en eller flera konstverk har sänkts. Samtidigt är det oftast vrak inblandade i dykparker. Det kan vara ett eller flera fartyg som sänkts för att skapa ett artificiellt rev och ett spännande objekt att dyka på.

På en del platser har det etablerats dykparker där det sjunkit fartyg
på grund av olyckor eller av andra ”naturliga” orsaker. Dessa vrak eller ibland även andra typer av objekt kan vara kulturhistoriskt intressanta och i vissa fall fornlämningar skyddade av lagar, exempelvis den svenska kulturmiljölagen.

Varför starta dykpark?

Det finns många platser runt Östersjön som lämpar sig för dykparker. Även sjöar kan rymma ett spännande kulturarv. Kustnära kommuner och samhällen kan via dykparker skapa helt nya besöksmål! Förutom alla spännande vrak, finns till exempel stenåldersboplatser som hamnat under
ytan på grund av havsnivåförändringar. Och varför inte kombinera undervattenslämningar med andra potentiella eller befintliga besöksmål?

EU-projektet Baltacar

Som en del i arbetet att lyfta fram och tillgängliggöra det maritima kulturarvet i Östersjön genomförde SMTM tillsammans med aktörer i Estland och Finland mellan 2017 och 2019 EU-projektet Baltacar. Såväl myndigheter som privata aktörer var involverade. Syftet var att lyfta fram och tillgängliggöra det maritima kulturarvet och visa på dess potential som besöksmål.

Relaterat material