Under en utgrävning i Östersjön vid kusten utanför Stohl i Tyskland, norr om Kiel i Schelswig-Holstein, har det gjorts fynd från perioden senmesolitikum. Fynden gjordes på sex meters djup i de organogeniska sedimentlagren i närheten av några sjunkna ekstammar. Den första utvärderingen som gjordes av platsen (Strande LA 163) år 2010 avslöjade utmärkta konserverande förhållanden, och det gjordes omfattande fynd. Framför allt av organiska fynd och mänskliga kvarlevor.

Ett av få in-situfynd längs denna kust

Både den typologiska och den vetenskapliga dateringen visar att platsen var bebodd mellan 5390 f.Kr. och 4750 f.Kr. Det innebär att fynden hör till den aceramiska fasen av Erteböllekulturen (Jäckelberg/Rosenfelde-fasen). Det är spännande, eftersom det tidigare inte har gjorts så många in-situfynd av det slaget längs den nordtyska Östersjökusten. Den här bosättningen låg på stranden till en lagun, där jägare, fiskare och samlare tillverkade verktyg av flinta, ben, horn och trä. De hade alltså tillgång till mat både på land och i havet.

Fynden finns på ett större område än väntat

År 2014 beviljade den tyska forskningsfinansiären DFG medel för att utvärdera fyndplatsen. Forskarna kunde då undersöka ett större område, på ungefär en hektar. Där upptäckte de att de organiska sediment som innehöll fynd inte bara fanns inom det område som hade grävts ut på prov år 2012, utan även inom ett större område. Lokala dykare gjorde dessutom fler fynd, bland annat exponerade organiska sedimentlager och fallna träd.

Utgrävningen utförs av Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung (NIhK), Archaeological Museum Schloss Gottorf och Kiels universitet.