Läs om pågående utgrävningar av en stenåldersboplats – som nu är täckt av Östersjön.