Östersjön är ett hav där människor från olika kulturer färdats och mötts i alla tider – en kulturhistorisk skattkista där vattnets unika miljö gör att tusentals vrak och andra lämningar finns kvar på botten. Skeppet Vasa är bara ett av många välbevarade fynd från Östersjön.

Vrak – Museum of Wrecks ska verka för att bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan.