Vraks marinarkeologer har en bred kompetens inom arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och andra lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land. Den arkeologiska uppdragsverksamheten regleras av Kulturmiljölagen.

Vi erbjuder olika slags marinarkeologiska tjänster såsom:

  • Arkeologiska undersökningar enligt Kulturmiljölagen
  • Arkeologisk kartering
  • Besiktningar av maritima lämningar och kulturmiljöer
  • Kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar, m.m.

Du kan även höra av dig till oss om du har andra frågor som rör det marinarkeologi eller kulturarvet i Östersjön.

Kontakt

Anna Arnberg
Samordnande arkeolog
Telefon: +46 (0)8 519 549 47
E-post: anna.arnberg@smtm.se