Vrak – Museum of Wrecks samlar en stor del av Sveriges expertis inom marinarkeologi. Museet bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi. Dessutom erbjuder vi marinarkeologiska konsulttjänster.

Vraks marinarkeologer har en bred kompetens inom arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och andra lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land. Den arkeologiska uppdragsverksamheten regleras av Kulturmiljölagen.

Vi erbjuder olika slags marinarkeologiska tjänster såsom:

  • Arkeologiska undersökningar enligt Kulturmiljölagen
  • Arkeologisk kartering
  • Besiktningar av maritima lämningar och kulturmiljöer
  • Kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar, m.m.

Du kan även höra av dig till oss om du har andra frågor som rör marinarkeologi eller kulturarvet i Östersjön.

Kontakt

Mikael Fredholm
Samordnande arkeolog
Telefon: +46 (0)8 519 558 31
E-post: mikael.fredholm@smtm.se