Vi hälsar skolgrupper välkomna från hösten 2021.

Vrak – Museum of Wrecks tar fasta på ett ämnesövergripande perspektiv för den pedagogiska verksamheten. Med Östersjön och dess historia som sammanhållande kontext syftar den pedagogiska verksamheten till att ge kunskap, förståelse och förmåga till dynamiskt tänkande och handlande – nycklarna till framtida goda livsbetingelser i och runt Östersjön.


Kultur & Natur

Med Östersjöns vrak och lämningar i fokus vill vi sammanföra kunskap om kulturarv och hållbarhetsfrågor. Vår förhoppning är att vi kan medverka till att rusta eleverna att göra kloka ställningstaganden och val i framtiden.

Ämnesövergripande perspektiv är möjliga. En skolvisning kan förutom historia ta upp frågor i till exempel samhällskunskap, biologi, fysik, religion, psykologi och filosofi.

På museet i Stockholm

Utställningarna tar oss ned under vattenytan till ett unikt hav med ett unikt kulturarv från stenålder, medeltid, stormaktstid, 1700-tal, andra världskriget och nutid. Den marinarkeologiska processen gestaltas också.

Varje skolbesök anpassas till gruppens ålder, behov och pågående studier.

På skärmen i hela landet

Museets nya skolwebb kommer att innehålla arbetsmaterial, lärarhandledning och länktips. De historiska vraken kopplas till hållbarhetsfrågor och bruk av naturens resurser, förbereder eller fördjupar besöket. Webbsidan blir också ett fristående alternativ för klasser som inte har möjlighet att besöka Vrak i Stockholm.

Unika Östersjön

Östersjön har med sina gynnsamma livsmiljöer sedan istidens slut varit mycket betydelsefull för människorna runt dess kuster. Östersjöns fiske-, skärgårds- och kustkultur har skapat unika livskraftiga samhällen. Havet har också varit avgörande för transporter av människor, varor och idéer. Det har gett oss kontakter, byggt upp våra rikedomar, genererat mångfald och samhällsutveckling.

Vrak på havets botten

Östersjön har en unik mängd mycket välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder av samma klass som det välkända skeppet Vasa. Det är ett av världens mest trafikerade hav, och den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd.

 

Kontakt

Peter Skogsberg
Pedagog
Telefon 0455-35 93 24
E-post: peter.skogsberg@smtm.se

Petter Ljunggren
Pedagog
Telefon 08-519 548 15
E-post: petter.ljunggren@smtm.se