Nyheter

Följ via RSS

Trålning i Östersjön

15 april 2020 16:04

Hur trålning påverkar havsbotten undersöks nu av Stockholms universitet tillsammans med Vraks marinarkeologer. Genom dykningar kan de dokumentera spåren av trålning i Östersjön. I samarbeten med andra forskare kan Vrak få mer kunskap om hittills okänd natur och kultur på Östersjöns botten.

Nytt kring Osmundvraket

21 mars 2020 11:03

Under två år har Vraks marinarkeologer undersökt ett spännande vrak lastat med osmundjärn i Stockholms södra skärgård. Här berättar vi lite om vad som framkommit sedan dess.

Skeppsvraken utanför Vaxholm visade sig vara från tidigt 1600-tal

09 mars 2020 15:03

Nu har träproverna från de två stora örlogsskepp som påträffades vid dykningar utanför Vaxholm i november analyserats. Träproverna, som kommer från de massiva ekplankorna från skeppen, bekräftar antagandet från marinarkeologerna vid Vrak – Museum of Wrecks att skeppen är byggda under 1600-talets första hälft.

Filminspelning i skärgården

06 mars 2020 17:03

Under veckan har Vraks marinarkeologer varit ute i skärgården och filmat ett vrak som ska vara med i en av utställningarna. Besökarna ska få möjlighet att uppleva hur det är att flyta ovanför vraket.

Krig till havs

26 februari 2020 15:02

On War on Board är titeln på en ny bok som ger arkeologiska och historiska perspektiv på tidigt modernt maritimt våld och krigföring.

Nu byggs utställningarna

17 februari 2020 15:02

Utställningarna på Vrak – Museum of Wrecks börjar nu att byggas. Det är utställningsfirman Bruns från Holland som tar sig an den spännande uppgiften. Företaget har en lång erfarenhet av att jobba med att lyfta fram berättelser på olika museer.

Stoppa plundringarna

06 februari 2020 11:02

Plundring och förbjuden dykning på kulturhistoriskt värdefulla vrak har blivit ett allt större problem de senaste åren. Statens maritima och transporthistoriska museer bjöd nyligen in viktiga samarbetsparter för att diskutera hur vi ännu bättre kan övervaka och skydda kulturarvet under vattnet.

Spännande vrak i bokform

20 januari 2020 15:01

Baltacar-projektet vill få kulturturister att upptäcka och lära sig mer om Östersjöns sjunkna kulturarv. Nu har den avslutande boken kommit som riktar dig till både dykare och icke-dykare.

1500-tals skepp funnet vid Kungsträdgården

18 december 2019 09:12

Under sommaren har arkeologer från Arkeologikonsult undersökt ett skeppsvrak nära Kungsträdgården som är av furu och ursprungligen 30 meter långt.  Träet visade sig efter analys av årsringarna kunna dateras till 1590-tal och därmed vet vi också vilket skepp det är.

Dykpark utvecklas i örlogsstaden Karlskrona

09 december 2019 16:12

Flera års arbete med att skapa en dykpark utanför Karlskrona ser nu ut att få resultat. Nyligen gick Region Blekinge in som delfinansiär och dykparken kan förhoppningsvis ta emot sina första besökare under 2021.

Hur gamla är ekplankorna?

22 november 2019 11:11

De prover som Vraks marinarkeologer nyligen tog vid upptäckten av de två örlogsskeppen utanför Vaxholm är nu skickade till Danmark på analys.

Vrak från stormaktstidens sista dagar?

25 oktober 2019 14:10

Marinarkeologer har undersökt rester av ett vrak söder om Strömstad. Troligen är det ett av Karl XII:s sänkta örlogsfartyg som återfunnits – ett fysiskt minne från stormaktstidens slut 1719.

Lastbåtar funna i Göteborg

25 september 2019 11:09

Tre 1600-talsskepp dök upp under sommaren utgrävningar i Göteborg. Troligen är de använda som pråmar som tog last från ankrade fartyg in i hamn. De fyrahundra år gamla vraken ska nu analyseras.

Nya fynd vid Gribshunden

06 september 2019 15:09

Ett vackert svarvat dryckesstop, med kronliknande inristning, antyder också att forskarna hittat kung Hans försvunna ”fatabur” på det danska kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).

Under ytan med Baltacar

27 augusti 2019 15:08

EU-projektet Baltacar – Baltic History Beneath the Surface – avslutas inom kort. Syftet med projektet har varit att lyfta fram och tillgängliggöra det maritima kulturarvet och visa på dess potential som besöksmål. 

Kronans 107:e bronskanon funnen

16 juli 2019 14:07

Vid sommarens marinarkeologiska undersökning vid regalskeppet Kronan utanför Öland påträffades en tidigare okänd bronskanon. Därmed är 107 av de 110–114 bronskanoner skeppet en gång hade funna. 60 bärgades redan på 1680-talet med dykarklocka! Kronan är det vrak i världen som har flest bronskanoner bevarade.

Vraks nätverk

19 juni 2019 16:06

Vrak – Museum of Wrecks har ett brett nätverk runt Östersjön. Nu kan vi  stolt presentera våra medlemmar.

 

1700-talsvrak funna i Svensksund

14 juni 2019 15:06

Finska sjöbevakningens dykare har med hjälp av Museiverkets forskare hittat tre vrak i Finska viken utanför Kotka. Fartygen förliste sannolikt i samband med striderna vid Svensksund 1788–90. Fynden ger en klarare bild av dessa händelser under Gustav III:s ryska krig.

Baltic nytt fornminne

10 juni 2019 15:06

Vraket av lastångaren Baltic fornlämningsförklarades nyligen. Baltic visar tydligt på en brytningstid inom skeppsbyggeri, där traditionella träkonstruktioner övergick till att tillverkas i järn. Hennes betydelse för Blekinge lyftes också fram av länsstyrelsen.

Till toppen
Till ytan