Vrak från stormaktstidens sista dagar?

25 oktober 2019 14:10

""

Utsnitt från en dansk situationsplan från 1719, som visar de sänkta svenska fartygen öster om Daftö utanför Strömstad.

Marinarkeologer har undersökt rester av ett vrak söder om Strömstad. Troligen är det ett av Karl XII:s sänkta örlogsfartyg som återfunnits – ett fysiskt minne från stormaktstidens slut 1719.

När Kung Karl XII hade skjutits ihjäl och fälttåget i Norge var över så skulle arméns artilleri och annat tas hem sjövägen. Enligt historiska uppgifter sänkte den svenska krigsmakten fjorton av sina egna transportskepp och sex örlogsfartyg vid Strömstad sommaren 1719.

– Anledningen var att svenskarna inte ville att krigsskeppen skulle falla i fiendens händer, berättar marinarkeolog Jens Lindström.

– Vi hittade en muskötkula, delar av kruthållare, en stor stolpe med borrat hål i som kan ha varit en relingsstötta till en kanon, berättar han.

Nu återstår att få svar på dendrokronologiska prover och att studera den tredimensionella fotogrammetribild som håller på att tas fram.

Undersökningen utfördes av Bohusläns museum och Nordic Maritime Group.nyhet_karl-xii-orlogsskepp_foto-nmg.jpg

Bildtext: Vrakets akterstäv och roder som höjer sig cirka 40 cm ovan botten. Cirka 2–2,5 meter av skrovet ligger bevarat under sedimenten. Foto: Jens Lindström, Nordic Maritime Group

Till toppen
Till ytan