Utställningarna tar form

06 oktober 2020 17:10

Utställningarna byggs på Vrak. Foto: Johanna Väpnargård.

Den gamla båthallen är ombyggd till museum och nu snickras det för fullt på utställningarna i Vrak – Museum of Wrecks. Nya väggar och montrar tar plats under oktober. Därefter ska museet fyllas med ett spännande innehåll. Vrak ska här ta berättelserna till ytan.

Johanna Wäpnargård är projektledare för utställningarna.

- Roligt att äntligen se utställningarna ta form, säger hon och går nyfiket runt för att se hur väggar, montrar och annat byggs upp.

Bakom utställningarna finns ett stort arbete nerlagt. Faktaunderlag har skrivits och utställningarna formgivits och byggts. Föremål, tavlor och bilder ska lånas in från museer runt Östersjön och i Sverige.

Museet lyfter upp vrakberättelser till ytan med hjälp av ny teknik. Ett urval av vrak och lämningar har gjorts, utifrån olika orsaker, tid och plats. Även länderna runt Östersjön finns representerade. Många fler berättelser kommer också att finnas på museets webb.

- Det är unikt att vi har vår ”museisamling” kar på havets botten, och vi visar och lyfter upp deras berättelse, säger Johanna Wäpnargård. Först nu finns det teknik som möjliggör detta.

Vi får anledning att kommat tillbaka och åter titta in på museet under vintern för att se hur utställningarna och övriga museet utvecklas.

För faktaunderlag och föremålshantering står marinarkeologerna på Vrak. Utställningarna är framtagna i samarbete mellan marinarkeologerna och utställningsfirman Expology, som också ritat dem. Utställningskonstruktionen är byggd av den holländska utställningsfirman Bruns.

Till toppen
Till ytan