Seminarium: Undervattensperspektiv

13 maj 2019 10:05

""

I oktober 2018 fyllde professor emeritus Carl Olof Cederlund 80 år. Det firar Statens maritima och transporthistoriska museer, Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet och MARIS, Södertörns högskola den 14 maj med ett marinarkeologiskt seminarium.

I samband med bärgningen av Vasa 1961 anställdes den 22-årige Carl Olof som arkeolog vid utgrävningen. Det blev inledningen till en livsgärning i marinarkeologins tjänst, både vid Wasavarvet/Vasamuseet och Sjöhistoriska museet och vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Där blev han 1997 Sveriges förste professor i marinarkeologi. Efter pensioneringen återvände han till de maritima museerna och skrev med Fred Hocker som redaktör storverket Vasa I, The Archaeology of a Swedish Warship of 1628, utgiven 2006.

Carl Olof är fortfarande fullt engagerad i sin forskning, just nu med inriktning på dykeriets historia.

Seminarieprogram

Tisdag 14 maj, Sjöhistoriska museet, hörsalen

09.00 Kaffe.
09.15 Museichef Hans-Lennart Ohlsson
09.20 Moderator Fredrik Svanberg:
Prof. em. Carl Olof Cederlund: ”Vasa är inte bara 1600-tal! Eller vad vet vi om det förflutna egentligen?”
Christopher Dobbs, Head of Archaeology, Mary Rose Trust: ”Vasa, Mary Rose, others? Beyond the Underwater: Raising and presenting big ship projects to the public – Vive la difference!”
Professor Jon Adams, Univ.of Southampton och professor Johan Rönnby, Södertörns högskola: ”Vad två professorer i marinarkeologi har lärt sig av Carl Olof.”
Forskningssamordnare Mirja Arnshav, SMTM: ”Från Östersjön till Sonoraöknen. Några reflektioner om vatten, gränser och migration.”
Arkeolog Gunilla Larsson, Uppsala: ”Små båtar och stora hav.”
Professor Jan Bill, Oslo universitet: ”Living Spaces in Funeral Ships.”

12.25
Lunch

13.20
Moderator forskare Anna Maria Forssberg:
Arkeolog Rune Edberg, Uppsala: ”Forntida isfärder i fantasi och forskning.”
Intendent Sallamaria Tikkanen, Museiverket, Helsingfors:”Reflections from the Baltic Sea Region Cooperation.”
Forskare Peter Norman, Lunds universitet: ”Utvecklingen av en marinarkeologisk förvaltning inom svensk kulturmiljövård.”

14.55 Kaffe

Projektledare Lars Einarsson, Kronan-projektet, Kalmar läns museum: ”Örlogsskepp och handelsfartyg. Vad är skillnaden och vem bryr sig?”
Arkeolog Niklas Eriksson, Stockholms universitet: ”Byggnadsarkeologi på havets botten, om rumslighet och vardagliga praktiker ombord på skepp(vrak) i Dalarö hamn.”
Intendent Patrik Höglund, SMTM: ”För eller akter om masten? Vilka synliga eller osynliga gränser separerade människor på ett örlogsfartyg under 1600-talet?”

17.00
Avslutning

 

Till toppen
Till ytan