Osmundvraket skyddas

17 september 2020 14:09

Foto: Anders P Näsberg.

Det unika Osmundvraket har i dagarna noggrant dokumenterats, och en Vård- och skyddsplan tas nu fram. Med hjälp av den blir det möjligt att följa upp vraket under lång tid för att se att det inte plundrats eller skadats på annat sätt. Just plundringar är något som Vrak kraftfullt arbetar mot i ett samarbete med Kustbevakningen, Sjöpolisen, Noa (Polisens nationella operativa avdelning) och Marinen.

Just Osmundvraket har tidigare varit utsatt för plundring, två keramikkärl har försvunnit. Föremål som likt pusselbitar är viktiga vid marinarkeologernas tolkning av vraken. Föremål i vrak kan berätta om hur man levt ombord, vilken last skeppet hade och även om vart det var på väg.

– Keramikkärlen var delvis daterande för vraket. Vi kunde se på kärlet att det här är ett 1500-talsvrak, innan vi tog träprover. Så det är synd när föremål försvinner, som kan berätta mer om vraket, berättar marinarkeolog Mikael Fredholm som leder arbetet med att ta fram en vård- och skyddsplan för Osmundvraket.

Till toppen
Till ytan