Krig till havs

26 februari 2020 15:02

The commander with a great sword in the stern. Detail from a painting by Hendrik Cornelisz Vroom. A.0002, Scheepvaartmuseum (The National Maritime Museum), Amsterdam.

On War on Board är titeln på en ny bok som ger arkeologiska och historiska perspektiv på tidigt modernt maritimt våld och krigföring.

Vilka var de mänskliga upplevelserna ombord på krigsfartyg under den tidiga moderna perioden? Boken visar specifika exempel kopplade till slagfältssituationer och praxis på och under däck tydligare insikter. Framför allt beskriver denna antologi den mänskliga organisationen av och attityder till systematiskt våld och krigföring. Hur ska vi bättre förklara och förstå ett beroende av krig under denna period och på andra håll i historien?

On War on Board är resultatet av ett samarbete mellan arkeologer och historiker som använder både materiella källor och skriftliga dokument. De bidragande författarna utforskar ämnen kopplade till krigföring baserat på deras expertis och forskningsintressen.
Boken ges ut av Södertörns högskola, MARIS (Marinarkeologiska forskningsinstitutet). Den finns endast på engelska.

On War on Board: Archaeological and historical perspectives on early modern maritime violence and warfare. Redaktör Johan Rönnby.

Den fysiska boken finns att köpa. Länk till boken digitalt (öppnas i nytt fönster)