Hur gamla är ekplankorna?

22 november 2019 11:11

""

De prover som Vraks marinarkeologer nyligen tog vid upptäckten av de två örlogsskeppen utanför Vaxholm är nu skickade till Danmark på analys.

Snart får vi veta om de stora örlogsskepp som är troligen avsiktligt är sänkta i en försänkning utanför Vaxholm verkligen kan vara skeppet Vasas systerfartyg. Marinarkeologern har sågat i det hårda och kraftiga ekplankorna och träproverna är nu på analys i Danmark.

Träproverna kan ge svar på exakt när eken sågades ner och var den växte.

Se en film om hur dendrokronologen arbetar.

 

Med träprover från vrak kan dendrokronologer ta reda på vrakets ålder, men också var skeppet byggdes - och hur handeln såg ut.
Till toppen
Till ytan