Bild: Bild av ett eventuellt ryskt vrak, skapad med ekolod.
Foto: Marcus Lepola