Nyheter

Hur gamla är ekplankorna?

22 november 2019 11:11

De prover som Vraks marinarkeologer nyligen tog vid upptäckten av de två örlogsskeppen utanför Vaxholm är nu skickade till Danmark på analys.

Läs mer

Två skeppsvrak lika stora som skeppet Vasa funna utanför Vaxholm

08 november 2019 14:11

Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Dykande marinarkeologer från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp.

Läs mer

Vrak från stormaktstidens sista dagar?

25 oktober 2019 14:10

Marinarkeologer har undersökt rester av ett vrak söder om Strömstad. Troligen är det ett av Karl XII:s sänkta örlogsfartyg som återfunnits – ett fysiskt minne från stormaktstidens slut 1719.

Läs mer

Lastbåtar funna i Göteborg

25 september 2019 11:09

Tre 1600-talsskepp dök upp under sommaren utgrävningar i Göteborg. Troligen är de använda som pråmar som tog last från ankrade fartyg in i hamn. De fyrahundra år gamla vraken ska nu analyseras.

Läs mer

Nya fynd vid Gribshunden

06 september 2019 15:09

Ett vackert svarvat dryckesstop, med kronliknande inristning, antyder också att forskarna hittat kung Hans försvunna ”fatabur” på det danska kungliga flaggskeppet Gribshunden (1495).

Läs mer

Under ytan med Baltacar

27 augusti 2019 15:08

EU-projektet BALTACAR – Baltic History Beneath the Surface – avslutas inom kort. Syftet med projektet har varit att lyfta fram och tillgängliggöra det maritima kulturarvet och visa på dess potential som besöksmål. 

Läs mer

Kronans 107:e bronskanon funnen

16 juli 2019 14:07

Vid sommarens marinarkeologiska undersökning vid regalskeppet Kronan utanför Öland påträffades en tidigare okänd bronskanon. Därmed är 107 av de 110–114 bronskanoner skeppet en gång hade funna. 60 bärgades redan på 1680-talet med dykarklocka! Kronan är det vrak i världen som har flest bronskanoner bevarade.

Läs mer

Vraks nätverk

19 juni 2019 16:06

Vrak – Museum of Wrecks har ett brett nätverk runt Östersjön. Nu kan vi  stolt presentera våra medlemmar.

 

Läs mer

1700-talsvrak funna i Svensksund

14 juni 2019 15:06

Finska sjöbevakningens dykare har med hjälp av Museiverkets forskare hittat tre vrak i Finska viken utanför Kotka. Fartygen förliste sannolikt i samband med striderna vid Svensksund 1788–90. Fynden ger en klarare bild av dessa händelser under Gustav III:s ryska krig.

Läs mer

Baltic nytt fornminne

10 juni 2019 15:06

Vraket av lastångaren Baltic fornlämningsförklarades nyligen. Baltic visar tydligt på en brytningstid inom skeppsbyggeri, där traditionella träkonstruktioner övergick till att tillverkas i järn. Hennes betydelse för Blekinge lyftes också fram av länsstyrelsen.

Läs mer