Nyheter

Följ via RSS

Örlogsskepp på spåren

22 april 2021 17:04

Karlskrona planerar att öppna en dykpark nästa år. Vrak – Museum of Wrecks marinarkeologer är just nu på plats och undersöker de vrak som ska ingå. Det visar sig vara vrak av skepp av flera olika storlekar. Väldigt stora örlogsskepp till mindre fartyg som alla seglat i flottan som nu ligger sänkta i vattnet utanför staden. Sportdykare och andra turister kommer att få en fantastisk upplevelse.

Nya forskningsrön om Gribshunden

10 mars 2021 13:03

Föreläsning av Brendan Foley, projektledare för forskningen på Gribshunden, där han berättar om de senaste forskningsresultaten. 

Föreläsningen är via Facebook den 11 mars kl. 18.30-19.30
På engelska.

Vraket har legat på Östersjöns botten i mer än 500 år. Nu har forskare studerat 1400-talsfartyget närmare.

Länk till New Gribshunden research (extern länk)

Ny 3D över Osmundvraket

09 mars 2021 12:03

Osmundvraket är ett ålderdomligt och välbevarat skepp som ligger tungt på botten med sin unika last av osmundjärn. Nu har Vraks marinarkeologer skapat en 3D-modell utifrån de 11 000 fotografier de tagit.

Se modellen här (extern länk)

Fiske på vrak en risk

08 februari 2021 11:02

Bottentrålning utgör en stor risk för vrak och andra lämningar. En ny rapport visar att fler än 600 kända forn- och kulturlämningar är i fara. Nu ska fiskare, sportdykare, sjöfart och fisketurism få information om vårt unika kulturarv.

Plundring får internationell uppmärksamhet

25 januari 2021 08:01

Plundring av vrak i Östersjön uppmärksammas nu internationellt. Nyhetsbyrån AFP har gjort en film, Swedish archaeologists take to the waves to protect Baltic wrecks, som sänts i flera europeiska länder. I filmen berättas också att Vrak – Museum of Wrecks gått samman med flera tunga myndigheter för att förhindra att vraken skadas och töms på innehåll.

Se filmen från AFP här, engelskt tal och text, (extern länk)

Ny rapport om fynd från Gribshunden

22 januari 2021 13:01

En nyutkommen rapport berättar om nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med utgrävningen av vraket Gribshunden år 2019. Vraket har legat på Östersjöns botten i mer än 500 år. Nu har forskare för första gången fått möjlighet att studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade.

Vraks 3D pussel för grundvattnet

14 december 2020 12:12

Hur tar sig grundvatten till Östersjön? Detta undersöker Stockholms universitet just nu tillsammans med Vraks marinarkeologer. Med hjälp av 3D-fotografering och annan mätutrustning försöker de få en bild av hur sötvatten – och även farliga ämnen – kan läcka ut i havet.

Miljoner till forskning om svenska flottan

01 december 2020 16:12

Riksbankens Jubileumsfond ger över 34 miljoner kr till forskningsprogrammet Den glömda flottan. Vrak ska tillsammans med andra institutioner ta en bortglömd del av Sveriges maritima historia till ytan.

Små flyktbåtar som minner om kriget

19 november 2020 12:11

Under andra världskriget flydde 30 000 personer från Baltikum över Östersjön. Små båtar möjliggjorde flykten. Några av dessa lämnades på stränderna och speciellt på Gotland och i Uppland ligger de kvar som tidsdokument. En nyutkommen avhandling uppmärksammar de oansenliga flyktingbåtarna och deras farliga förflutna.

 

Medeltida soldat funnen

18 november 2020 09:11

Marinarkeologer har grävt ut resterna av en medeltida soldat i sjön Asvejas i östra Litauen. Personliga tillhörigheter fanns i närheten så som ett svärd, välbevarade läderstövlar och två knivar, vilket antyder att resterna tillhörde en medeltida soldat. Fyndet kan dateras till 1500-talet.

 

Kogg i ljuset igen

22 oktober 2020 11:10

För 25 år sedan upptäcktes en välbevarad medeltida kogg på en golfbana på Gotland. I dagarna har den så kallade Kronoholmskoggen undersökts igen. Arkeologerna ser att den har blivit angripen och att koggen nu kan vara hotad. Nya prover har tagits för att få veta om det rent av kan vara en gotländsk kogg.

 

Nytt samarbete hindrar plundrare

12 oktober 2020 10:10

Plundring av vrak i Östersjön är ett växande problem. Vrak – Museum of Wrecks går nu samman med flera tunga myndigheter för att förhindra att vraken skadas och töms på innehåll. Nyligen träffades de på Kustbevakningens fartyg utanför Dalarö i Stockholm skärgård för att byta erfarenheter.

Fler dykparker i Östersjön

07 oktober 2020 12:10

Intresset för Östersjöns vrak och marinarkeologi är stort och därför får Sverige allt fler dykparker. Just nu planeras för en sådan i Karlskrona, där marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks är och dyker under två veckor. I Djupasund, mellan Sturkö och Tjurkö, görs en marinarkeologisk förundersökning som kan leda till en dykpark och turistattraktion 2022. Karlskrona kommuns projekt Världsarvets g(l)ömda vrak leder arbetet.

Utställningarna tar form

06 oktober 2020 17:10

Den gamla båthallen är ombyggd till museum och nu snickras det för fullt på utställningarna i Vrak – Museum of Wrecks. Nya väggar och montrar tar plats under oktober. Därefter ska museet fyllas med ett spännande innehåll. Vrak ska här ta berättelserna till ytan.

Osmundvraket skyddas

17 september 2020 14:09

Det unika Osmundvraket har i dagarna noggrant dokumenterats, och en Vård- och skyddsplan tas nu fram. Med hjälp av den blir det möjligt att följa upp vraket under lång tid för att se att det inte plundrats eller skadats på annat sätt. Just plundringar är något som Vrak kraftfullt arbetar mot i ett samarbete med Kustbevakningen, Sjöpolisen, Noa (Polisens nationella operativa avdelning) och Marinen.

Gribshunden utforskas

15 september 2020 10:09

Förra året var utgrävningen av det danska örlogsfartyget Gribshunden utanför Ronneby i Blekinge en stor nyhet. Det senmedeltida fartyget lockade forskare från tolv olika länder, och ett amerikanskt filmteam filmade för en dokumentär. Skeppet är likt den skepptyp som Christofer Columbus seglade till Amerika med, och av dem finns inget kvar. Vrak ringde upp Marcus Sandekjer, museichef på Blekinge museum för att höra vad som nu sker i projektet.

1600-talsfartyg upptäckt i Finska viken

25 augusti 2020 19:08

Ett praktiskt taget intakt holländskt handelsfartyg från 1600-talet har under sommaren hittats i Finska viken. Det välbevarade vraket är ett exempel på Östersjöns och Finska vikens betydelse för Östersjöhandeln för 400 år sedan.

Vrakplundring i Östersjön

28 maj 2020 15:05

Att fler vrak i Östersjön plundras, trots att de äldre vraken är skyddade av Kulturmiljölagen. Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks upptäckte förra året att Osmundvraket hade utsatts för plundring. Och många fler vrak i Östersjön är drabbade.

 

Osmundvraket – ny historisk pusselbit

28 maj 2020 15:05

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. Nyligen avslutade Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av det så kallade Osmundvraket och hoppas nu kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Vraks öppning skjuts fram

27 april 2020 10:04

Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin – däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak – Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till hösten 2020 är framflyttad.

Till toppen
Till ytan