Nyheter

Vrakplundring i Östersjön

28 maj 2020 15:05

Att fler vrak i Östersjön plundras, trots att de äldre vraken är skyddade av Kulturmiljölagen. Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks upptäckte förra året att Osmundvraket hade utsatts för plundring. Och många fler vrak i Östersjön är drabbade.

 

Läs mer

Osmundvraket – ny historisk pusselbit

28 maj 2020 15:05

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. Nyligen avslutade Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av det så kallade Osmundvraket och hoppas nu kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Läs mer

Vraks öppning skjuts fram

27 april 2020 10:04

Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin – däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak – Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till hösten 2020 är framflyttad.

Läs mer

Kronans sista bronskanoner bärgade

24 april 2020 16:04

I veckan har ytterligare två av regalskeppet Kronans kanoner åter sett dagens ljus efter 344 år på Östersjöns botten. De var troligen de sista kanonerna som fanns kvar på vraket. Många av kanonerna är trofékanoner, krigsbyten som placerades på ett av stormaktstidens mäktigaste skepp.

Läs mer

Trålning i Östersjön

15 april 2020 16:04

Hur trålning påverkar havsbotten undersöks nu av Stockholms universitet tillsammans med Vraks marinarkeologer. Genom dykningar kan de dokumentera spåren av trålning i Östersjön. I samarbeten med andra forskare kan Vrak få mer kunskap om hittills okänd natur och kultur på Östersjöns botten.

Läs mer

Nytt kring Osmundvraket

21 mars 2020 11:03

Under två år har Vraks marinarkeologer undersökt ett spännande vrak lastat med osmundjärn i Stockholms södra skärgård. Här berättar vi lite om vad som framkommit sedan dess.

Läs mer

Skeppsvraken utanför Vaxholm visade sig vara från tidigt 1600-tal

09 mars 2020 15:03

Nu har träproverna från de två stora örlogsskepp som påträffades vid dykningar utanför Vaxholm i november analyserats. Träproverna, som kommer från de massiva ekplankorna från skeppen, bekräftar antagandet från marinarkeologerna vid Vrak – Museum of Wrecks att skeppen är byggda under 1600-talets första hälft.

Läs mer

Filminspelning i skärgården

06 mars 2020 17:03

Under veckan har Vraks marinarkeologer varit ute i skärgården och filmat ett vrak som ska vara med i en av utställningarna. Besökarna ska få möjlighet att uppleva hur det är att flyta ovanför vraket.

Läs mer

Krig till havs

26 februari 2020 15:02

On War on Board är titeln på en ny bok som ger arkeologiska och historiska perspektiv på tidigt modernt maritimt våld och krigföring.

Läs mer

Nu byggs utställningarna

17 februari 2020 15:02

Utställningarna på Vrak – Museum of Wrecks börjar nu att byggas. Det är utställningsfirman Bruns från Holland som tar sig an den spännande uppgiften. Företaget har en lång erfarenhet av att jobba med att lyfta fram berättelser på olika museer.

Läs mer