Utställningarna ska ta med besökarna på en spännande tidsresa som berättar om de dramatiska händelser som gömmer sig bakom det världsunika kulturarv som finns bevarat under ytan i Östersjön. Med Östersjön i centrum ges nya insikter om historien, sin omvärld och sig själva.

Minnenas hav

Ett omslutande undervattensäventyr i Östersjön som sätter besökarna i en ny sinnesstämning och introducerar de till museiarenans ämnesområde.

Resande man

En utställning där virtuella ting får berätta om skeppet Resande Mans dramatiska historia.

Det delade havet

Fördjupande utställning berättar om Östersjöländernas gemensamma historia utifrån sex lämningar på havets botten.

Uppdraget

Genom spelbaserat lärande och fördjupande kontext får besökarna lära sig mer om marinarkeologi.