Utställningarna tar med dig på en spännande tidsresa.  Dramatiska händelser gömmer sig bakom det världsunika kulturarv som finns bevarat under ytan i Östersjön. Med Östersjön i centrum ges nya insikter om historien, omvärlden och om oss själva.

Minnenas hav

I många tusen år har människor bott vid havet, levt av havet, och färdats över havet med handelsvaror, idéer och lust att upptäcka. Men långt ifrån alla nådde sina mål.

Med en suggestiv och omslutande filmupplevelse får du känslan av att vara med om ett undervattensäventyr. Här har Östersjön fått en egen röst som berättar om krig och konflikt, gränser, handel och kulturutbyten. Föremål från Östersjöns botten bär också denna berättelse om havet som en källa till både liv och död.

 

Resande man

År 2012 återfanns äntligen vraket efter Resande Man.

Det var i november år 1660 som skeppet förliste i Stockholms skärgård under en storm. Resande Man, ett mindre örlogsfartyg, var på väg till Polen i ett viktigt diplomatiskt uppdrag. Knappt hälften av de som var ombord klarade sig.

En av de överlevande, ambassadsekreterare Andreas Bjugg, beskrev målande det dramatiska skeppsbrottet. Bjuggs berättelse fick stor spridning och Resande Man var snart ett mytomspunnet och eftersökt vrak. Många har trott att de har hittat det.

I utställningsrummet befinner du dig under ytan, precis vid fyndplatsen på Östersjöns botten. I hängande montrar svävar föremål som hittats ombord.

 

Det delade havet

Ett hav som Östersjön rymmer mängder av historia. Här finns tiotusentals, kanske hundratusen, vrak och andra arkeologiska lämningar. Utställningen utgår från sex lämningar som har valts ut för att berätta om Östersjöområdets långa och sammanlänkade historia.

Här visas autentiskt foto och arkivmaterial – i både traditionell form och som multimedia och interaktiva moment. Föremål från de olika lämningarna bär på berättelser om kontakter och allianser, om krig och handel, om liv och död, om stora historiska händelser och om enskilda livsöden. Alla vi som lever och har levt kring Östersjön har en gemensam historia. I utställningen får beökaren ta del av några berättelser från havet som vi delar, och som också skiljer oss åt.

 

Uppdraget

I den här utställningsdelen är det din tur att dyka ned till det förflutna. Här får du lära dig mer om marinarkeologiskt arbete i Sverige och prova på att undersöka spår som människor har lämnat efter sig i och intill hav, sjöar och vattendrag.

Arbetet har många olika moment: arkeologerna söker, dyker, dokumenterar, analyserar och undersöker. Det är nästan alltid ett grupparbete – det behövs många specialister inom olika områden. Genom att söka efter ledtrådar, tolka och pussla ihop fynden, får vi reda på så mycket som möjligt om människors liv och historia.

Utställningen innehåller också spelet ”Ditt marinarkeologiska uppdrag” där du får bli marinarkeolog och lösa ett marinarkeologiskt uppdrag ett steg i taget.

Epilog

I epilogens filmupplevelse får du blicka ner på lämningar i närområdet uppifrån - genom vattenytan. Det ger en möjlighet att få ett överblickande perspektiv, att inte bara se varje vrak för sig, utan sätta dem i ett större sammanhang som också inkluderar vår samtid.