Vrak – Museum of Wrecks vill visa hur människan har påverkat och påverkas av miljön i och kring Östersjön. Samarbeten med institutioner och näringsliv i Sverige och länderna runt Östersjön är därför en förutsättning för museet, och stärker en hållbar utveckling av vårt gemensamma hav.

För oss är det självklart att ett nytt museum som Vrak ska ha hållbarhet integrerad i all verksamhet och alla beslut. Vrak försöker hitta kvalitativa och långsiktiga lösningar för att reducera klimatpåverkan. Vi strävar efter att använda hållbara material och metoder. Dessutom ligger museets föremål, de vrak vi berättar om, kvar på havets botten vilket sparar mycket resurser.

Vrak – Museum of Wrecks ingår i Royal Djurgården, som består av så gott som samtliga museer, restauranger och attraktioner på Djurgården i Stockholm. Vrak deltar aktivt med att förbättra förutsättningarna för ett hållbart Djurgården. Bland annat vill vi underlätta vi för de 15 miljoner personer som årligen besöker Djurgården att ta sig hit med miljövänlig kollektivtrafik och inte använda engångsmaterial.

Konkreta åtgärder i Vraks miljöarbete

  • Att inte bärga vraken
  • Att återanvända en historisk byggnad
  • Att minska transporter i samband med byggnationen
  • Att 95 % av byggavfallet sorteras och att vi förbereder för solceller på museet tak.

Miljöcertifiering

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) i vilket Vrak – Museum of Wrecks ingår, är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001, ett miljöledningssystem som följs upp av revisorer. Varje år sätts nya miljömål upp.