Välkommen till Vrak – Museum of Wrecks i sommar. Caféet och butiken öppnar i mitten av juni. Hela museet och alla utställningar öppnar i september 2021.

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som snart kommer att öppna intill Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm. Kopplingen till Östersjön med närhet till forna örlogsvarv och skeppsvrak blir naturlig.

Museet ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Stort kulturarv

På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter.

 

Unika Östersjön

Östersjöns speciella miljö och historia innebär att området har en unik mängd mycket välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder av samma klass som det välkända skeppet Vasa. Det är ett av världens mest trafikerade hav, och den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen och modern marinarkeologisk forskning bidragit till att kunskapen om detta kulturarv utvecklats dramatiskt.


Utställning och andra kanaler

Vrak ger nya perspektiv på historia och samtid. Med hjälp av fynd och digital teknik vill vi visa och berätta om de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav.

Denna för allmänheten okända värld kommer att levandegöras på flera innovativa sätt i utställningar men också på Vraks webbsida, som är en viktig del av museet. Genom omvärldsbevakning och samarbeten med övriga länder kring Östersjön, blir Vrak mer än museibyggnaden – du möter oss i flera olika kanaler!