Välkommen att följa våra marinarkeologers arbete i Facebookgruppen "Vraks marinarkeologer". Här ges du en inblick i vardagen för en marinarkeolog och hur de genomför undersökningar av lämningar, gör provtagningar som skickas för analys och annat.