Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar – bara längs Sveriges kust. Och alla vrak är inte upptäckta ännu.

Vad kan vi lära oss från gamla vrak?

Sedan istiden tog slut för ungefär 10 000 år sedan, har det bott människor vid Östersjöns stränder. Vattnet, hav, sjöar, åar var långt tillbaka viktiga färdvägar. Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav.

Människor som rest med båtar, fiskat, jagat och krigat. Under havsytan finns spåren kvar. Där finns vrak och andra lämningar bevarade. Det är ett kulturarv – ett minne av vår historia – som vi delar med alla människor runt Östersjön.

Skepp och fartyg som förlist ligger som tidskapslar på botten. Vraken i Östersjön hör också till de mest välbevarade i världen, de kan berätta om allt från stora historiska skeden till mänskliga berättelser och hur båtar byggts och vilka föremål som funnits under olika tider.

Vrak fria från skeppsmask

Att vraken är så välbevarade beror på att skeppsmasken inte trivs i Östersjön. Vattnet i Östersjön är kallt och inte särskilt salt. Skeppsmask är egentligen en liten mussla som lägger sina larver i trä, och den gillar saltvatten. I salta hav kan vrak försvinna på kort tid eftersom larverna äter upp träet. I Östersjön kan skeppsvraken se ut precis som när skeppen sjönk, trots att det har gått flera hundra år.