Marinarkeologi, maritim arkeologi eller undervattensarkeologi beskriver den vetenskap som studerar människan och samhället utifrån arkeologiska lämningar belägna under vatten eller i anknytning till vatten.

Upptäckten av Vasa

Den svenska marinarkeologin är en ganska ung vetenskaplig disciplin som starkt kan förknippas med upptäckten och bärgningen av regalskeppet Vasa. Anders Franzén som påträffade Vasa var en del av den moderna marinarkeologins start i Sverige trots att han var anställd som marintekniker på Kungliga Tekniska högskolan.

Det var även i samband med undersökningen av Vasa i torrdockan på Beckholmen som marinarkeologin fick fart. Carl-Olov Cederlund, som inledde sin marinarkeologiska karriär vid undersökningen av Vasa, kan sägas ha etablerat marinarkeologin som akademisk och vetenskaplig disciplin på allvar i Sverige. Cederlund blev även Sveriges första professor i marinarkeologi.
Cederlund var under många år verksam på Sjöhistoriska museet och deltog där i flera stora undersökningar bland annat av vrak vid Jutholmen, utanför Dalarö och vid Älvsnabben, ost om Muskö.

Dagens marinarkeologi

Idag bedrivs marinarkeologiska undersökningar och forskning på flera institutioner i landet, bland annat Statens maritima och transporthistoriska museer, Bohusläns museum och Kalmar länsmuseum. Utbildning i ämnet ges på bland annat Södertörns högskola där även ett flertal forskare är verksamma.

Undersökningen av regalskeppet Kronan som leds av Kalmar länsmuseum är idag den största och längst pågående marinarkeologiska undersökning i landet. Undersökningen startade redan 1980 och pågår fortfarande varje sommar.