För att kunna arbeta som marinarkeolog krävs att man har studerat i flera år på universitet eller högskola. I början läser man oftast ”vanlig” arkeologi och fördjupar sig senare i marinarkeologi.

En arkeologisk examen består oftast av en kombination av huvudämnet arkeologi och andra natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. För att få dyka i arbetet krävs en dykutbildning A-cert alternativt S30-utbildning (S30 står för Scuba 30 meter). Den utbildningen är gemensam för alla yrkesdykare.

Universitet och högskolor med marinarkeologisk utbildning

Universitet och högskolor med arkeologisk utbildning

S30-Dykutbildningar