Marinarkeologi är en vetenskap som studerar människan och samhället utifrån arkeologiska lämningar som ligger under vatten eller i anknytning till vatten. Intresset för marinarkeologiska upptäckter är stort. Statens maritima och transporthistoriska museer har lång erfarenhet och kunskap inom området. Våra dykande marinarkeologer upptäcker ständigt nya vrak och andra lämningar.