Vrak är ett kunskaps- och informationsnav för marinarkeologi kring Östersjön. Marinarkeologiska undersökningar och forskning ligger till grund för museets innehåll. Samarbeten med institutioner och näringsliv i Sverige och länderna runt Östersjön är en förutsättning för museet och stärker en hållbar utveckling av vårt gemensamma hav.

Vrak blir en spännande plats att besöka, men också ett kunskaps- och informationsnav för marinarkeologi kring Östersjön.

Museet har ett brett kontaktnät med experter och forskare som vi samarbetar med. Därför kan vi samla och sprida nyheter och aktuell information om marinarkeologiska upptäckter, projekt och ny kunskap.

Våra egna marinarkeologer arbetar ständigt med att bygga upp kunskap om de många vraken och annat kulturarv knutet till Östersjön. Det gör de genom arkeologiska uppdrag, kunskapsprojekt och forskning.