Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 21 mars 2020

Nytt kring Osmundvraket

Under två år har Vraks marinarkeologer undersökt ett spännande vrak lastat med osmundjärn i Stockholms södra skärgård. Här berättar vi lite om vad som framkommit sedan dess.

Läs mer

Publicerad: 9 mars 2020

Skeppsvraken utanför Vaxholm visade sig vara från tidigt 1600-tal

Nu har träproverna från de två stora örlogsskepp som påträffades vid dykningar utanför Vaxholm i november analyserats. Träproverna, som kommer från de massiva ekplankorna från skeppen, bekräftar antagandet från marinarkeologerna vid Vrak – Museum of Wrecks att skeppen är byggda under 1600-talets första hälft.

Läs mer