Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 28 maj 2020

Vrakplundring i Östersjön

Att fler vrak i Östersjön plundras, trots att de äldre vraken är skyddade av Kulturmiljölagen. Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks upptäckte förra året att Osmundvraket hade utsatts för plundring. Och många fler vrak i Östersjön är drabbade.

 

Läs mer

Publicerad: 28 maj 2020

Osmundvraket – ny historisk pusselbit

Ett välbevarat skeppsvrak från Gustav Vasas tid hittades för två år sedan vid dykningar i Stockholms mellersta skärgård. Det ålderdomligt byggda skeppet ligger tungt på botten med en unik last av s.k. osmundjärn. Nyligen avslutade Vrak – Museum of Wrecks dykningar och provtagningar av det så kallade Osmundvraket och hoppas nu kunna bidra med ny kunskap om järnhandeln och svensk historia.

Läs mer

Publicerad: 27 april 2020

Vraks öppning skjuts fram

Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin – däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak – Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till hösten 2020 är framflyttad.

Läs mer

Publicerad: 24 april 2020

Kronans sista bronskanoner bärgade

I veckan har ytterligare två av regalskeppet Kronans kanoner åter sett dagens ljus efter 344 år på Östersjöns botten. De var troligen de sista kanonerna som fanns kvar på vraket. Många av kanonerna är trofékanoner, krigsbyten som placerades på ett av stormaktstidens mäktigaste skepp.

Läs mer