Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 22 november 2019

Hur gamla är ekplankorna?

De prover som Vraks marinarkeologer nyligen tog vid upptäckten av de två örlogsskeppen utanför Vaxholm är nu skickade till Danmark på analys.

Läs mer

Publicerad: 8 november 2019

Två skeppsvrak lika stora som skeppet Vasa funna utanför Vaxholm

Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Dykande marinarkeologer från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp.

Läs mer