Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 17 februari 2020

Nu byggs utställningarna

Utställningarna på Vrak – Museum of Wrecks börjar nu att byggas. Det är utställningsfirman Bruns från Holland som tar sig an den spännande uppgiften. Företaget har en lång erfarenhet av att jobba med att lyfta fram berättelser på olika museer.

Läs mer

Publicerad: 6 februari 2020

Stoppa plundringarna

Plundring och förbjuden dykning på kulturhistoriskt värdefulla vrak har blivit ett allt större problem de senaste åren. Statens maritima och transporthistoriska museer bjöd nyligen in viktiga samarbetsparter för att diskutera hur vi ännu bättre kan övervaka och skydda kulturarvet under vattnet.

Läs mer