Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 22 januari 2021

Ny rapport om fynd från Gribshunden

En nyutkommen rapport berättar om nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med utgrävningen av vraket Gribshunden år 2019. Vraket har legat på Östersjöns botten i mer än 500 år. Nu har forskare för första gången fått möjlighet att studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade.

Läs mer

Publicerad: 14 december 2020

Vraks 3D pussel för grundvattnet

Hur tar sig grundvatten till Östersjön? Detta undersöker Stockholms universitet just nu tillsammans med Vraks marinarkeologer. Med hjälp av 3D-fotografering och annan mätutrustning försöker de få en bild av hur sötvatten – och även farliga ämnen – kan läcka ut i havet.

Läs mer

Publicerad: 1 december 2020

Miljoner till forskning om svenska flottan

Riksbankens Jubileumsfond ger över 34 miljoner kr till forskningsprogrammet Den glömda flottan. Vrak ska tillsammans med andra institutioner ta en bortglömd del av Sveriges maritima historia till ytan.

Läs mer

Publicerad: 19 november 2020

Små flyktbåtar som minner om kriget

Under andra världskriget flydde 30 000 personer från Baltikum över Östersjön. Små båtar möjliggjorde flykten. Några av dessa lämnades på stränderna och speciellt på Gotland och i Uppland ligger de kvar som tidsdokument. En nyutkommen avhandling uppmärksammar de oansenliga flyktingbåtarna och deras farliga förflutna.

 

Läs mer
Till toppen
Till ytan