Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 26 februari 2020

Krig till havs

On War on Board är titeln på en ny bok som ger arkeologiska och historiska perspektiv på tidigt modernt maritimt våld och krigföring.

Läs mer

Publicerad: 17 februari 2020

Nu byggs utställningarna

Utställningarna på Vrak – Museum of Wrecks börjar nu att byggas. Det är utställningsfirman Bruns från Holland som tar sig an den spännande uppgiften. Företaget har en lång erfarenhet av att jobba med att lyfta fram berättelser på olika museer.

Läs mer