Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 19 november 2020

Små flyktbåtar som minner om kriget

Under andra världskriget flydde 30 000 personer från Baltikum över Östersjön. Små båtar möjliggjorde flykten. Några av dessa lämnades på stränderna och speciellt på Gotland och i Uppland ligger de kvar som tidsdokument. En nyutkommen avhandling uppmärksammar de oansenliga flyktingbåtarna och deras farliga förflutna.

 

Läs mer

Publicerad: 18 november 2020

Medeltida soldat funnen

Marinarkeologer har grävt ut resterna av en medeltida soldat i sjön Asvejas i östra Litauen. Personliga tillhörigheter fanns i närheten så som ett svärd, välbevarade läderstövlar och två knivar, vilket antyder att resterna tillhörde en medeltida soldat. Fyndet kan dateras till 1500-talet.

 

Läs mer

Publicerad: 22 oktober 2020

Kogg i ljuset igen

För 25 år sedan upptäcktes en välbevarad medeltida kogg på en golfbana på Gotland. I dagarna har den så kallade Kronoholmskoggen undersökts igen. Arkeologerna ser att den har blivit angripen och att koggen nu kan vara hotad. Nya prover har tagits för att få veta om det rent av kan vara en gotländsk kogg.

 

Läs mer

Publicerad: 12 oktober 2020

Nytt samarbete hindrar plundrare

Plundring av vrak i Östersjön är ett växande problem. Vrak – Museum of Wrecks går nu samman med flera tunga myndigheter för att förhindra att vraken skadas och töms på innehåll. Nyligen träffades de på Kustbevakningens fartyg utanför Dalarö i Stockholm skärgård för att byta erfarenheter.

Läs mer
Till toppen
Till ytan