Resande man

"På Östersjöns botten vilar ett världsunikt kulturarv. Det är hög tid att lyfta fram dessa vrak och andra lämningar i ett nytt museum. Med Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter!"

Leif Grundberg, överintendent, Statens maritima och transporthistoriska museer

Publicerad: 27 april 2020

Vraks öppning skjuts fram

Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin – däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak – Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till hösten 2020 är framflyttad.

Läs mer

Publicerad: 24 april 2020

Kronans sista bronskanoner bärgade

I veckan har ytterligare två av regalskeppet Kronans kanoner åter sett dagens ljus efter 344 år på Östersjöns botten. De var troligen de sista kanonerna som fanns kvar på vraket. Många av kanonerna är trofékanoner, krigsbyten som placerades på ett av stormaktstidens mäktigaste skepp.

Läs mer

Publicerad: 21 mars 2020

Nytt kring Osmundvraket

Under två år har Vraks marinarkeologer undersökt ett spännande vrak lastat med osmundjärn i Stockholms södra skärgård. Här berättar vi lite om vad som framkommit sedan dess.

Läs mer

Publicerad: 9 mars 2020

Skeppsvraken utanför Vaxholm visade sig vara från tidigt 1600-tal

Nu har träproverna från de två stora örlogsskepp som påträffades vid dykningar utanför Vaxholm i november analyserats. Träproverna, som kommer från de massiva ekplankorna från skeppen, bekräftar antagandet från marinarkeologerna vid Vrak – Museum of Wrecks att skeppen är byggda under 1600-talets första hälft.

Läs mer